Szakmai pillérek és alapfogalmak

Dr. Hoffmann Gergely írása.

Program-típusok: Alapprogram, önismereti tréning, képzés

A négy szakmai pillérből három esetén megtalálod azt az Alapprogramot, ahol elkezdheted a tanulást és folytathatod az önfejlesztést. A pszichológia pillér esetén a Pont-pszichológia alapkönyvét érdemes elolvasnod.

Valamennyi szakirány lehetőséget ad tanulásra és önismeretre is. Tréningjeink közül a klasszikus önismereti csoportok a Pszichológia, a TÉT-tréning és Kapcsolatok TÉT-je szeminárium a Tudatosság (TÉT), az Imaginációs csoport pedig a Szimbólumok pilléréhez tartoznak.

A Transzperszonális Életú-tanácsadó képzésbe (TÉT-Alapképzés, I. évfolyam) akkor érdemes belevágnod, ha olyan integrált, szintetizált tudást szeretnél, amely valamennyi szakterületet összefogja. Ez önismereti utadon és hivatásos vagy alternatív segítőként is nagyon hasznos lesz.

Az első éves képzést az Transzperszonális Életút-tanácsadó (TÉT-tanácsadó) vizsga zárhatja. Az Életút-tanácsadás a Pont-pszichológiára és a TÉT-rendszerre épülő módszer az egyszeri emberi életet egy átfogó, nagyobb folyamat részeként szemléli.

A Kvantumiskola négy szakmai pillére:


1. Pszichológia és önismeret.

Sem az útkereső, sem a modern, önmagát és a világot megérteni vágyó ember nem élhet teljes életet a legfontosabb pszichológiai ismeretek gyakorlatba ültetése nélkül. Bár a modern pszichológia oktatásakor minden fontos irányzat ismertetésre kerül, elsősorban gyakorlat-orientált megközelítést és az általam kidolgozott Pont-pszichológia rendszerét használjuk.


Tanácsadó-képzésünk alapját képezik a pszichológiai, fejlődéslélektani ismeretek és az önismereti munka, amelyek a legtöbb hivatásos segítő (orvos, egészségügyi dolgozó, pszichológus, tanár, szociális szférában dolgozó) és ezoterikus vagy alternatív segítő képzéséből teljesen vagy nagyrészt hiányzik.

Hallgatóink visszajelzései tükrözik azt a tényt, hogy olyan tudás birtokába jutnak a Kvantumiskola képzésében, amelynek eddig többnyire önhibájukon kívül voltak híján. Az önmagukért tanulók és segítők életszemlélete, önismerete és segítő munkájukhoz való viszonya is jelentős pozitív átalakuláson megy keresztül. Személy szerint emiatt vagyok a legboldogabb.2. Pszichoszomatika.

Az Egészség és betegségek kialkulásának, a gyógyulás folyamatának megértése nem elképzelhető a Test-Lélek-Szellem egységének megértése nélkül (és nem feledkezhetünk meg az energiatest fontosságáról sem). A Kvantum-szemléletre, Pont-pszichológiára, valamint a hagyományos nyugati és keleti gyógyászat eredményeire egyaránt építő holisztikus megközelítési mód. A testi, mentális és szellemi egység harmóniája, az egészség és a betegségek kialakulásának szintjei tartoznak a tárgykörébe. 

A Pszichoszomatika alapját képező Kvantum-pszichológia és Pont-pszichológia analógiás tudása egészen új módon illeszti össze az egészségről, stresszről, tünetszimbolikáról, családenergetikáról, karmáról vagy éppen az Új Germán medicináról szóló ismereteket. 

A Végtelen valóságának a keleti filozófia Kosha-modellje éppúgy szerves része, mint a kvantumfizika Heisenberg-féle határozatlansági elve és a biológia. Ebben a rendszerben Freud, Jung és Wilber fejlődéslélektana összekapcsolódik Hellinger családdinamikai tanításaival és Moreno pszichodráma-rendszerével, lehetővé téve ezzel a terápiás munka kivételesen komplex szemléletét is. Mivel a Kvantum-pszichológia a Tudatosság és a psziché (elme) folyamatait szervezi egységbe, az 1. és 3. pillért kapcsolja össze a testi egészségről szóló természettudományos ismeretekkel. A szemlélet négy év alatt négy kiadást megért, és immár e-book formában is kapható alapművéről itt olvashatsz: A Végtelen egyszerű.


3. Tudatosság és TÉT-rendszer.

A Tudat teljességének kibontakozása nem ér véget az emberi személyiségfejlődés csúcsain. A spirituális kihívások csak egyetemes összefüggések megértésével, személyes sorsfeladatunk felismerésével és felvállalásával oldhatók meg. A hétköznapok boldogságához nem elég "egészségesnek" lennünk, igent kell mondanunk transzcendens Önvalónk hívására.

A Végtelen üzeneteihez hasonló gyakorlati-spirituális művek meditációra, transzcendenes Énünkkel való kapcsolat újra felvételére és erősítésére sarkallnak, de egyúttal önismereti munkára is késztetnek. A Végtelenhez ugyanis a végesen keresztül vezet az ego útja. Ez az út bár egyéni, tartalmaz közös mintázatokat. Ezen mintázatok megismerése és megértése felgyorsítja a hazautat. 

A TÉT-rendszert ennek az útnak a szolgálatáért alkottam meg a fejlődéslélektan, a numerológia és az asztrológia egyes részeinek összekapcsolásával, és az elmúlt néhány év tapasztalata alapján bátran kijelenthetem: egészen új távlatokat nyit mindenki előtt, aki komolyan veszi a Sorsa tanításait. Nagy öröm, higy 2017. végén megjelent a TÉT-rendszer várva várt könyve, amely egyúttal az I. évfolyamos képzés tankönyve is.


4. Szimbólum-tan.

A mélylélektan Jung óta megkerülhetetlen az önismereti utat járók számára. A tudattalan, a mese, az álmok és belső képeink megismerése új kapukat nyit ezen az úton.

Az archetípusokkal, szimbólumokkal és analógiás összefüggésekkel való belső munka nélkül nehéz elhárítani a fejlődésünk útjában álló akadályokat. A szimbólumok köré csoportosuló szakmai programjaink ebben segítenek neked.

Az Élet természetének megfelelően  maguk a pillérek is összefonódnak: Ahogy a Kvantum-pszichológia a pszichológiát (1. pillér) és a Tudatosságot (3-as kapcsolta a Pszichoszomatikához (2-es pillér), úgy az analógiák é szimbólumok csodálatos világa kapcsolja össze a TÉT-rendszert a Szimbólum-tannal (3. és 4. pillér).