A TÉT® Akadémia szakmai pillérei

A TÉT® AKADÉMIA négy szilárd szakmai pillérre, területre épül Ezek mindegyikéhez egy-egy könyvünk is kapcsolódik. Valamennyi szakmai terület lehetőséget ad tanulásra és önismeretre is, ezt különböző típusú programjaink biztosítják számodra. Tréningjeink közül a klasszikus önismereti csoportok a Pszichológia, a TÉT®-tréning és Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium a Tudatosság, az Imaginációs csoport pedig a Szimbólumtan területéhez tartoznak.

A Transzperszonális Életú-tanácsadó képzésbe akkor érdemes belevágnod, ha olyan integrált, szintetizált tudást szeretnél, amely valamennyi szakterületet összefogja. Ez önismereti utadon és hivatásos vagy alternatív segítőként is nagyon hasznos lesz. Az Életút-tanácsadás a Pont-pszichológiára és a TÉT-rendszerre épülő módszer az egyszeri emberi életet egy átfogó, nagyobb folyamat részeként szemléli.

1. Pszichológia és önismeret

Sem az útkereső, sem a modern, önmagát és a világot megérteni vágyó ember nem élhet teljes életet a legfontosabb pszichológiai ismeretek gyakorlatba ültetése nélkül. Bár a modern pszichológia oktatásakor minden fontos irányzat ismertetésre kerül, elsősorban gyakorlat-orientált megközelítést és az általam kidolgozott Pont-pszichológia rendszerét használjuk. 

Ha a pszichológia pillére érdekel leginkább esetén a Pont-pszichológia alapkönyvét érdemes elolvasnod.

Tanácsadó-képzésünk alapját képezik a pszichológiai, fejlődéslélektani ismeretek és az önismereti munka, amelyek a legtöbb hivatásos segítő (orvos, egészségügyi dolgozó, pszichológus, tanár, szociális szférában dolgozó) és ezoterikus vagy alternatív segítő képzéséből teljesen vagy nagyrészt hiányoznak.

Hallgatóink visszajelzései tükrözik azt a tényt, hogy olyan tudás birtokába jutnak a képzésen, amelynek eddig többnyire önhibájukon kívül voltak híján. Az önmagukért tanulók és segítők életszemlélete, önismerete és segítő munkájukhoz való viszonya is jelentős pozitív átalakuláson megy keresztül. Személy szerint emiatt vagyok a legboldogabb.

2. Pszichoszomatika

Az Egészség és betegségek kialkulásának, a gyógyulás folyamatának megértése nem elképzelhető a Test-Lélek-Szellem egységének megértése nélkül (és nem feledkezhetünk meg az energiatest fontosságáról sem). A Kvantum-szemléletre, Pont-pszichológiára, valamint a hagyományos nyugati és keleti gyógyászat eredményeire egyaránt építő holisztikus megközelítési mód. A testi, mentális és szellemi egység harmóniája, az egészség és a betegségek kialakulásának szintjei tartoznak a tárgykörébe. 

A Pszichoszomatika alapját képező Kvantum-pszichológia és Pont-pszichológia analógiás tudása egészen új módon illeszti össze az egészségről, stresszről, tünetszimbolikáról, családenergetikáról, karmáról vagy éppen az Új Germán medicináról szóló ismereteket. 

A Végtelen valóságának a keleti filozófia Kosha-modellje éppúgy szerves része, mint a kvantumfizika Heisenberg-féle határozatlansági elve és a biológia. Ebben a rendszerben Freud, Jung és Wilber fejlődéslélektana összekapcsolódik Hellinger családdinamikai tanításaival és Moreno pszichodráma-rendszerével, lehetővé téve ezzel a terápiás munka kivételesen komplex szemléletét is. Mivel a Kvantum-pszichológia a Tudatosság és a psziché (elme) folyamatait szervezi egységbe, az 1. és 3. pillért kapcsolja össze a testi egészségről szóló természettudományos ismeretekkel. 

A szemlélet hat év alatt négy kiadást megért, és immár e-book formában is kapható alapműve a Pszichoszomatika-programok és a TÉT® Alapképzés Önismereti képzési szintjének tankönyve, A Végtelen Egyszerű


3. Tudatosság és TÉT®-rendszer

A Tudat teljességének kibontakozása nem ér véget az emberi személyiségfejlődés csúcsain. A spirituális kihívások csak egyetemes összefüggések megértésével, személyes sorsfeladatunk felismerésével és felvállalásával oldhatók meg. A hétköznapok boldogságához nem elég "egészségesnek" lennünk, igent kell mondanunk transzcendens Önvalónk hívására.

A TÉT®-rendszert ennek az útnak a szolgálatáért alkottam meg a fejlődéslélektan, a numerológia és az asztrológia egyes részeinek összekapcsolásával, és az elmúlt néhány év tapasztalata alapján bátran kijelenthetem: egészen új távlatokat nyit mindenki előtt, aki komolyan veszi a Sorsa tanításait. Nagy öröm, higy 2017. végén megjelent Pont a Karma – ATÉT®-rendszer könyve, amely egyúttal a TÉT® Alapképzés Tanácsadó I. szintjének tankönyve is.

4. Szimbólumtan

A mélylélektan Jung óta megkerülhetetlen az önismereti utat járók számára. A tudattalan, a mese, az álmok és belső képeink megismerése új kapukat nyit ezen az úton.

Az archetípusokkal, szimbólumokkal és analógiás összefüggésekkel való belső munka nélkül nehéz elhárítani a fejlődésünk útjában álló akadályokat. A szimbólumok köré csoportosuló szakmai programjaink ebben segítenek neked.

A Végtelen üzeneteihez hasonló gyakorlati-spirituális művek meditációra, transzcendenes Énünkkel való kapcsolat újra felvételére és erősítésére sarkallnak, de egyúttal önismereti munkára is késztetnek. A Végtelenhez ugyanis a végesen keresztül vezet az ego útja. Ez az út bár egyéni, tartalmaz közös mintázatokat. Ezen mintázatok megismerése és megértése felgyorsítja a hazautat. 
 

Az Élet természetének megfelelően  maguk a pillérek is összefonódnak. 
Ahogy a Kvantum-pszichológia a pszichológiát (1. pillér) és a Tudatosságot (3-as kapcsolta a Pszichoszomatikához (2-es pillér), úgy az analógiák é szimbólumok csodálatos világa kapcsolja össze a TÉT®-rendszert a Szimbólum-tannal (3. és 4. pillér).