1. BELÉPŐ PROGRAMOK
2. PSZICHOSZOMATIKA TANFOLYAM
3. TÉT® ALAPKÉPZÉS: Tanácsadó I. szint (TÉT® tanácsadó vizsgával)
4. TÉT® MESTERKÉPZÉS: Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szintek 
5. SZEMÉLYRE SZABOTT ÖNISMERETI ÉS SZAKMAI LEHETŐSÉGEK 
6. KÖNYVEK

TÉT® Mesterképzés
Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szint

A TÉT® Mesterképzésre az Alapképzés végén tett sikeres Alapvizsga vagy I.A szintű TÉT® tanácsadó vizsga birtokában iratkozhatsz be. A képzés két (Tanácsadó II-III. ) szintje igényed szerint akár egy tanéven belül, de egymás utáni tanévekben is elvégezhető. Egyéni elbírálás alapján a Tanácsadó II. szint egy része kihagyható.

A TÉT® Alap- és Mesterképzés összefoglaló leírását itt találod.

Tanácsadó II.: Személyi és kapcsolati elemző TÉT® tanácsadó szint

A Tanácsadó II. szint elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A szintet teljesítők olyan személyi segítővé válhatnak a lélek területén, mint egy személyi edző a test építése vagy egy dietetikus a táplálkozási szokások rendbe tétele  terén. Hozzájuk hasonlóan a Személyi TÉT® tanácsadóval sem állandóan, hanem egy rövid ideig célzottan, majd később időről időre visszatérően konzultálhatunk.

A Tanácsadó II. szintre kapcsolat-elemző tanácsadói munka is építhető. Ez a aszint tehát a TÉT®-rendszer kapcsolat-elemzésre, kapcsolati tanácsadásra is alkalmas kibővített, haladó szintű elsajátítását és a mélypszichológiai megalapozottságot biztosítja.

A Tanácsadó II. szint szakmai elemei:
1. Fejlődés- és transzperszonális pszichológia modul, amely a tanácsadói munka mélypszichológiai alapjait biztosítja.
2. TÉT® II. tréning (ezt a TÉT® I. tréningre építve a képzéstől függetlenül is elvégezheted), amely  a TÉT®-rendszer haladó szintű elsajátítását garantálja.
3. Az előző kettőre építő személyiségelemző műhelymunka.

Képzési idő:
1 tanév, 15 képzési nap, 150 akadémiai óra.
A III. szinttel együtt is elvégezheted, így összesen 23 képzési nap, 230 akadémiai óra. 

Vizsgák: 
TÉT® II.A vizsgaszint:
Személyi TÉT® tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Személyi TÉT®-tanácsadó cím használható.
További feltételei:
- A vizsga csak korábbi sikeres TÉT® tanácsadó vizsgára építve tehető le.
- Önismereti dolgozat készítése
- Személyiségelemző dolgozat készítése
TÉT® II.B vizsgaszint: 
Kapcsolati TÉT® tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Kapcsolati TÉT®-tanácsadó cím használható.
További feltételei:
- A vizsga csak korábbi sikeres Személyi TÉT® tanácsadó vizsgára építve tehető le.
- 4 napos Kapcsolat-feldolgozó műhely elvégzése
- Kapcsolat-elemző dolgozat készítése

Tanácsadó III.: Folyamatkísérő, személyiségfejlesztő tanácsadó szint

A Tanácsadó III. szint elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális - és mélypszichológiai alapokon és a segítő egyre mélyülő önismeretén alapuló személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé.

Ennek a szintnek az elvégzéséhez komoly elköteleződés és kitartás szükséges. A folyamatkísérő tanácsadás a segítő pszichéjét sokkal mélyebb szinteken dolgozza meg, ezért a szint teljesítéséhez mélyebb önismereti munka és szupervíziós részvétel elengedhetetlen.

Az elvégzett II. szintre építve, de indokolt esetben (egyéni szakmai elbírálás alapján) azzal egyidejűleg, egy tanév alatt is elvégezhető.

Képzési idő:
1 tanév, 15 képzési nap, 150 akadémiai óra.
A II. szinttel együtt végezve 23 képzési nap, 230 akadémiai óra. 

Vizsgák: 
TÉT® Záróvizsga:
A teljes TÉT® tanácsadóképzés (Alap- és Mesterképzés) lezárását szolgáló, elsősorban elméleti tudást és önismereti haladást mérő vizsga. Tanácsadó tevékenység végzésére nem jogosít. 
TÉT® III.A vizsgaszint:
Életvezetési tanácsadó vizsga, amelynek sikeres letétele után Transzperszonális Személyiségfejlesztő- és Életvezetési TÉT® tanácsadó cím használható.
További feltételei:
- Emelt szintű önismereti óraszám teljesítése. (Ez mit jelent? Kattints ide.)
- 4 napos Kapcsolat-feldolgozó műhely elvégzése
- Kapcsolat-elemző dolgozat készítése
 

Továbbképzés és szupervízió

Jelenlegi és végzett hallgatóink számára folyamatos egyéni és csoportos szupervíziós és továbbképzési lehetőséget biztosítunk.

Aktuális szupervíziós csoportunk szabad helyei és időpontjai iránt érdeklődj az elérhetőségeinken.