Mit találsz nálunk?
Képzési rendszerünk és programjaink összefoglalása

Tartalom:

   1. BELÉPŐ PROGRAMOK
   2. PSZICHOSZOMATIKA TANFOLYAM
   3. TÉT® ALAPKÉPZÉS: Tanácsadó I. szint (TÉT® tanácsadó vizsgával)
   4. TÉT® MESTERKÉPZÉS: Tanácsadó II. és Tanácsadó III. szintek 
   5. SZEMÉLYRE SZABOTT ÖNISMERETI ÉS SZAKMAI LEHETŐSÉGEK 
   6. KÖNYVEK


Részletek:

1. BELÉPŐ PROGRAMOK

Iskolánk négy nagy szakmai pillérre támaszkodik. Belépő programjainkat akkor ajánljuk neked, ha:
- most egy bizonyos témakör érdekel,
- nem akarsz hosszabb képzésre elköteleződni, vagy
- egyszerűen csak szeretnéd kipróbálni, hogyan is zajlik nálunk az oktatás, mielőtt belevágsz a nagyobb lélegzetű képzésekbe.

Több belépő programunk egyúttal egy-egy hosszabb képzés része is. Ezek elvégzéséről igazolást állítunk ki, amelynek birtokában a program óraszát beszámítjuk az adott képzésbe, amennyiben azt később elvégezed. Emellett az adott képzés csomagkedvezményes díjából jóváírjuk a programra általad már befizetett összeg 75 százalékát, ha 24 hónapon belül megkezded a képzést. Az egyes programoknál egyértelműen jelezzük, ha valamelyik képzés része is egyúttal.

TÉT®-műhelyek:

TÉT® I. tréning  
4 napos gyakorlatközpontú ön- és társismereti program, a TÉT® önismereti és tanácsadó rendszer Alapprogramja. A TÉT® Alapképzés Önismereti képzési szintjének és Tanácsadó I. szintjének egyaránt része, az elvégzett tréning azokba beleszámít.
TÉT® II. tréning 
7 napos gyakorlatközpontú program, amely a TÉT® I. tréningre építve végezhető el.
A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II. szintjének is része, az elvégzett tréning abba beleszámít.
Kapcsolatok TÉT®-je szeminárium
1 napos gyakorlati program, önmagában, előképzettség nélkül is elvégezhető.
A TÉT® Mesterképzés Tanácsadó II-III. szintjeit záró vizsgákhoz legalább egyszeri elvégzése szükséges. 

Pszichoszomatika program:

Spirituális Egész-ségtan szeminárium
3 napos, főleg elméleti program.
A Pszichoszomatika tanfolyam része, az elvégzett szeminárium abba beleszámít.

A Pszichoszomatikáról és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásainkról itt olvashatsz bővebben.

Szimbólum-programok:

Szimbólum Teremtő műhely
Saját gyógyító Mandalád elkészítését és mélypszichológiai elemzését tartalmazó kiscsoportos önismereti műhely.
A szimbólumok hatalma szeminárium (TÉT® Alapképzés része is)
1 napos előadás-központú program  játékos önismereti gyakorlattal. Témái: a jungi személyiség- és tudatmodell, archetípusok, álmok, mesék, mítoszok, belső képeink, szimbólumaink és archetípusaink.
A TÉT® Alapképzés I. tanácsadói szintjének része, az elvégzett szeminárium abba beleszámít.
Életre kelt Istenek szeminárium 1-2.
1+1 napos önismereti program a benned élő férfi és női archetípusok felismeréséről, megszelíditéséről és fejlesztési lehetőségeiről.
Álmok és szimbólumok műhely
2 napos elméleti és gyakorlati, álom-elemző önismereti műhely.

Pszichológia és önismeret-központú programok:

Kvantum-pszichológia szeminárium
1 napos alapprogam, amely a feje tetejéről a talpára állítja a világról és önmagadról alkotott képünket. Az elsajátított szemlélet az önismeret, a lelki út, az egészség és belső harmónia alapja.
Imaginációs önismereti csoport
7x3 órás, mélylélektani, igen nagy hatású kiscsoportos (6-8 fős) önismereti munka, amelyet önismeretben jártasabbak számára ajánlunk.
Hang-Forrás Műhely
1 napos önismereti műhely, amelyen egy egészen új, mély önismereti nyelvet tanulsz meg használni.
Önismereti csoportok
Nem verbális technikákon (művészetterápia, pszichodráma, mozgásterápia, családállítás) alapuló, változó módszertanú és hosszúságú, 60-120 órás (6-12 napos) zárt önismereti csoportok, amelyekben számtalan terápiás módszert és önismereti technikát kombinálunk.

A hosszabb csoportok TÉT®-tanácsadó vizsgákhoz szükséges önismereti óraszámba beleszámítanak!
A pszichológia és az önismeret fontosságáról itt olvashatsz bővebben.

Kötetlenebb programjaink:

Nyílt napok
Nyári táborok

2. PSZICHOSZOMATIKA TANFOLYAM

   Akkor ajánljuk neked, ha a rendszerezett tudást szeretnél kapni, amelyben az igényes ezotéria, a betegségek lelki okai és a lélektan tanításai egységben jelennek meg. Elvégezheted tanulás céljából, önmagad és szeretteid életének jobbítása és önismereted mélyítése céljából egyaránt. 

3. TÉT® ALAPKÉPZÉS

Tanácsadó I. szint.

   A képzést elvégezheted segítői munkád megalapozása vagy kiegészítése céljából, eddig megszerzett tudásod rendszerbe foglalásáért, vagy önmagad és szeretteid életének jobbítása és önismereted mélyítése céljából egyaránt.
   A képzési szintet a Mesterképzésbe belépést biztosító Alapvizsgával vagy segítő munkát lehetővé tevő TÉT® tanácsadó (I.A szint) vizsgával zárhatod. A beiratkozáshoz felvételi beszélgetés szükséges.

​A tanácsadóképzés szintjeiről itt olvashatsz bővebben. 

4. TÉT® MESTERKÉPZÉS

   A TÉT® Mesterképzésre az Alapképzés végén tett sikeres Alapvizsga vagy I.A szintű TÉT® tanácsadó vizsga birtokában lehet beiratkozni. A képzés két (Tanácsadó II-III.) szintje akár egy tanéven belül is elvégezhető.

Tanácsadó II.: Személyi és kapcsolati elemző TÉT® tanácsadó szint. 

   A II. szint elvégzése mély személyiségelemző módszer elsajátítását teszi lehetővé. A képzés javát a fejlődés- és transzperszonális pszichológia, illetve a TÉT® II. (Haladó) tréning és a személyiség- és kapcsolatelemző műhelymunka teszi ki.
   A képzési szintet Személyi TÉT® tanácsadó (II.A szint) és az arra építhető Kapcsolati TÉT® tanácsadó (II.B szint) vizsgával zárhatod.   

Tanácsadó III.: Folyamatkísérő, személyiségfejlesztő tanácsadó szint. 

   A III. szint elvégzése önismereti folyamatkísérést, transzperszonális - és mélypszichológiai alapokon és a segítő egyre mélyülő önismeretén alapuló személyiségfejlesztést és életvezetési tanácsadást tesz lehetővé. Ennek a szintnek az elvégzéséhez komoly elköteleződés és kitartás szükséges. Az elvégzett II. szintre építve, de indokolt esetben (egyéni szakmai elbírálás alapján) azzal egyidejűleg, egy tanév alatt is elvégezhető.
   A képzési szintet Transzperszonális Személyiségfejlesztő és Életvezetési  tanácsadó (III.A szint) vizsgával, a teljes Alap- és Mesterképzést Záróvizsgával zárhatod.
 

5. SZEMÉLYRE SZABOTT ÖNISMERETI ÉS SZAKMAI LEHETŐSÉGEK

Egyéni eseti, személyi és kapcsolati TÉT®-tanácsadás
Személyiségfejlesztés és egyéni önismereti terápia
TÉT®-konzultációs szupervízió pszichológusoknak, terapeutáknak és más segítőknek
Továbbképzés: Jelenlegi és végzett hallgatóink számára folyamatos egyéni és csoportos szupervíziós és továbbképzési lehetőséget biztosítunk.
Egészségközpontunk szolgáltatásai

A fentiekről érdeklődj megadott elérhetőségeinken!


6. KÖNYVEK ÉS JEGYZET

Kvantum-pszichológia és önismeret Jegyzet (A TÉT® Alap- és Mesterképzés Tanácsadó I-III. szintjeinek közös tankönyve)
A Végtelen Egyszerű (Az Önismereti képzés tankönyve és a Pszichoszomatika-programok segédkönyve)
A Végtelen Egyszerű E-book
Pont a Karma - A TÉT-rendszer könyve (A TÉT® Alapképzés Tanácsadó I. szintjének tankönyve)
Pont az Élet - A Teljes ember könyve (A TÉT® Mesterképzés tankönyve)
A Végtelen üzenetei önismereti tanácsadó könyv és kártyacsomag
Könyveink egy helyen itt

FACEBOOK

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00070-2012


TÉT® AKADÉMIA
Ahol az információ tudássá válik.