Kvantum-pszichológia és Pont-pszichológia. Melyik mit jelent?

2018.02.08. 17:25

Kvantum-pszichológia és Pont-pszichológia. Melyik mit jelent?

Kvantum-pszichológia és Pont-pszichológia. 
Mi micsoda?

Dr. Hoffmann Gergely írása.


Kvantum-pszichológia: az Egység pszichológiája.

A Kvantumiskola szellemi alapja a Kvantum-pszichológiai szemlélet. Ez a kvantumfizika (kvantummechanika) alapvető, és világképünket gyökeresen átalakító felismerésére épül: "A megfigyelőtől független, objektív valóság nem létezik."

A megfigyelő én és a tapasztalt valóság elválaszthatatlanul összekapcsolódik az idők kezdetétől azok végezetéig. Kapcsolatuk Örökkévaló. A szubjektum (alany) és objektum (tárgy) Egysége, tehát az Igazság felé való tudatos haladás ezért minden önismereti és spirituális munka célja és lényege.

A Kvantum-pszichológia eme igazságot követve a Tudat működését Egységben szemléli. Nevezhetjük az Egység pszichológiájának is, mert nem választja szét a Tudatot szemlélő énre (személyiség, ego) és a tapasztalt külső valóságra (megfigyelt jelenségek).  

A kvantum-szemlélet nem különálló irányzat abban az értelemben, hogy nincs saját leíró nevezéktana vagy terápiás módszere. A Hellinger-féle családállítás (szisztematikus terápia) éppúgy a Tudatosság erejét (az egyetlen valódi erőt) használva gyógyít, ahogy egy klasszikus pszichoterápia, egy energiagyógyászati kezelés vagy egy jó sebész orvos.

A probléma ott keletkezik, amikor ezeket az irányzatokat (pszichológia, energiagyógyászat, testi gyógyítás) összemossuk, amire az ezotéria bizony igen hajlamos. Ekkor a Tudatosság tiszta víztükre egy koszos pocsojává válik, amellyel csak a zavarosban halászók járnak jól, a valódi önismeretet, tudást és gyógyulást keresők viszont nem.
 

Pont-pszichológia: az érthető és használható pszichológia.

A Tudat két területének elkülönülése, a megfigyelő és a megfigyelt polaritása csak látszat. Mégis, ezt a látszatot a minél teljesebb megismeréshez használnunk kell. Ám eközben az önismeret belső útja és a megértés külső útja azonban folyamatossan össze kell, hogy kapcsolódjon, különben féloldalassá válunk.

Azért alapítottam meg a Kvantumiskolát, hogy legyen olyan hely, ahol mindkét utat bejárhatják a valóban magas szintű tudásra, megértésre vágyó keresők és segítők. Ezért kapcsolódik össze iskolánkban minden szinten és szakterületen az önismeret és a tanulás.

A  megismerés útját úgy kell járnunk, mintha objektív igazságokkal találkoznánk, miközben tudjuk, 100%-os megértés nem lehetséges. A cél azonban az, hogy ehhez minél közelebb kerülhessünk. Ennek leghatékonyabb módja a hálózatos és analógiás gondolkodás, amely az univerzum felismerhető mintázataiban felbukkanó azonosságokkal és megfelelésekkel dolgozik.

A tanulás és önismereti a Kvantumiskolában négy erős szakmai pillérre támaszkodik.

Ezek a Pszichológia, az Egészségtan, a Tudatosság és a Szimbólum-tan. Ezen négy terület szintézise, egysége teszi egyedülállóvá a Kvantumiskola szemléletét és könyveit.

Ezt a szintézist a Pont-pszichológia rendszere segíti, amelynek alapjait 2012-ben raktam le.   Ez már nem csupán szemlélet és tág keret, mint a Kvantum-pszichológia, hanem elméletet és gyakorlatot integráló, jól használható és érthető rendszer.

A Pont-pszichológia elemei és területei.

A Pont-pszichológia főbb szakmai elemei:
- A fejlődés három mozdulata
- A Tudatosság három aspektusa
- Az önismeret négyesfogata
- Az "én" hat lépése
- A Tudatosság szintjei
- Az öt egyetemes és a kilenc spirituális törvény

A Pont-pszichológia ezeket kombinálja úgy, hogy az alapelveket megértve azonnal láthatóvá válnak számodra a személyiség számtalan belső, eddig árnyékban lévő részei. Megrajzolja a psziché térképét, és megmutatja, kinek melyik területettel érdemes leginkább foglalkoznia önismereti útja során.

A Pont-pszichológiát megalapozó könyvről bővebben itt olvashatsz:
Pont az Élet - A teljes ember könyve


A Pont-pszichológia jelenleg az önismeret négy területén teszi érthetőbbé és gyakorlatban használhatóvá az ismereteket. (Ezekről, a Kvantumiskola négy szakmai pilléréről itt olvashatsz bővebben.)

1. Fejlődés- és transzperszonális pszichológia. (Erikson, Freud, Jung, Maslow, Kernberg, Wilber és mások fejlődés-rendszerét szintetizálva és kiterjesztve azt pl. a Hellinger-féle családfelállításra)

2. Karmikus hivatás, életfeladatok. Ezzel foglalkozik az általam kidolgozott TÉT-rendszer.

3. Pszichoszomatika, amely a spirituális anatómiát, az energiarendszert, a tünetszimbolikát és a hameri medicinát kapcsolja össze. 2018. tavaszi 3 napos pszichoszomatika programunkról itt olvashatsz.

4. Szimbólum-tan, amely a jungi mélylélektan, a mesék, álmok, archetípusok és a belső képekkel való imaginációs munka szimbólumaival dolgozik.

A Kvantumiskola 2 éves, több szintű TÉT-tanácsadóképzése is erre a négy pillérre épül.

(Az eredeti szöveg 2016-ban jelent meg először honlapunkon.)