Négy kérdés és válasz a Kvantum-szemléletről

2018.02.15. 17:39

Négy kérdés és válasz a Kvantum-szemléletről

Négy GY.I.K. (gyakran ismételt kérdés) a Kvantum-pszichológiai szemléletről

Dr. Hoffmann Gergely válaszaival.


1. kérdés:
Mi a kvantum-pszichológiai szemlélet?

A kvantum-pszichológia a kvantummechanika megdöbbentő valóságának az emberi tudatra vonatkozó következményeit összegző szemlélet. Az objektíven megfigyelhető valóság nemléte, a téridő által nem korlátozott emberi tudat szemszögéből értelmezi a testtel, érzelmekkel és gondolatokkal rendelkező személyiségben zajló folyamatokat. A nem helyhez kötött „én” felismerése az emberről és a világról alkotott képünk alapvető változásához vezet… Sőt még annál is messzebb: A végesből a Végtelenbe. 
(Ezt bontja ki a szemlélet alapműve, A Végtelen Egyszerű.)

2. kérdés:
Miben különbözik a kvantum-szemlélet az ezoterikus, new age-es irányzatoktól?

Az említett irányzatok az ember nem fizikai részeivel foglalkoznak és dolgoznak, és gyakran remekül alkalmazható nem konvencionális gyógymódok is fűződnek hozzájuk. Mindazonáltal nem adnak választ arra a kérdésre (minthogy fel sem vetik), hogy az ezekben bekövetkező változás miként kapcsolódik a hétköznapokat megélő emberi személyiséghez.

Márpedig ennek eredményeképp rengeteg, a különböző módszerekben megváltást kereső és belőlük kiábránduló ember lebeg „ég és föld között”. A személyiségben bekövetkező átalakulás nélkül ugyanis a változás csupán átmeneti lehet.

3. kérdés:
Miben különbözik a kvantum-szemlélet a nyugati tudományétól?

A kvantum-pszichológia elismeri a tudomány eredményeit és támaszkodik rájuk. Ahogy azonban a kvantumfizika a newtoni világképet meghaladva azt korlátok közé helyezi, a kvantum-pszichológia is korlátok közé helyezi a „lélektan” törvényszerűségeit. 

Ezen korlátok között maximálisan használja, a kereteken túl azonban mindez egyszerűen értelmét veszti, és még zavaróvá is válhat, mint egy napszemüveg éjszaka. 

A személyesből a transzperszonális és a transzcendens irányába történő mozgást a pszichológia nehezen tudja követni, ugyanakkor fontos erénye, hogy „földelni” képes azokat.

(A tudomány és a kvantum-pszichológiai szemlélet kapcsolódásairól A Végtelen Egyszerű 4-12. fejezetében olvashatsz részletesen.)

4. kérdés:
Mit ért a kvantum-pszichológiai szemlélet Önismeret és terápia alatt?

Az önismeret elég elcsépelt szó, és az ember hajlamos azt gondolni, hogy mindent tud magáról. Ez persze a lehető legnagyobb tévedés. 

Elég belegondolnunk abba, hogy ha a vizsgáló műszer és a vizsgálat tárgya (emberi személyiség) egy és ugyanaz, eleve kizárt a pontos eredmény. Vagyis az ember képtelen önmagát teljesen megismerni, s így az önismereti folyamat egy egész életre szól. 

Az önismereti munka során mindez tudatosul, és feltárhatók a minket gyötrő, újra és újra nehezen megélt helyzetekbe sodró rejtett mozgatórugók, szokások és mintázatok. Ezek felismerése, átdolgozása és meghaladása már pszichoterápiás aktus, így az önismeret igazából terápia, és a valódi önismereti csoportok terápiás csoportok is egyben.

Az ezoterikus szemlélető segítők is gyakran pszichoterápiás munkát végeznek, de mindezt anélkül teszik, hogy tudnának róla, és értenék a személyiséget. Ez óriási felelősség és veszély! 

Elengedhetetlenül fontos, hogy a személyiség felépítésével és működésével minél több, pszichoterápiás szempontból nem képzett segítő megismerkedjék.

Persze mindez csak a személyiségről szól, ám van az önismeretnek egy mélyebb szintje, objektív valósága is. Ez az Önvaló, maga a Tudat, amely önmagától létezik, és osztatlanul Egy. 

A spirituális (valójában önismereti) úton járó ember keresése akkor ér véget, amikor ez a Tudat Önmagát pillantja meg. Ezt azonban a kereső nem érheti el, és éppen ez a keresés paradoxona. 

A kvantum-pszichológiai szemlélet a kétfajta Önismeretet egységként kezeli. Ez adja a szemlélet és a képzés különlegességét és gyakorlatiasságát egyaránt.

A Kvantum-pszichológiai szemlélet az egész tájat (a Végtelent) szemléli, és közben ahhoz segíti hozzá a keresőt, hogy saját (személyes) térképét megtalálja ehhez a tájhoz.

(Az eredeti szöveg a korábbi, www.kvantumpszichologia.hu honlapunkon jelent meg először 2012-ben.)