A gyógyulás útján

2018.09.04. 17:00

A gyógyulás útján

A gyógyulás útján

A gyógyulás olyan komplex, több szinten zajló folyamat, amely nem egyszer a különböző módszerek művelőinek összehangolt munkáját igényli. A hagyományos és alternatív eljárások és képviselőik szembenállása csupán a szembenállók azonosulásainak erősítését, tehát egójuk körülbástyázását célozza, a gyógyulni vágyó ember valódi érdekeit szem elől veszti.

Ebből is látszik, hogy néha a gyógyítók is gyógyulásra szorulnak.

Az egészség elérése a szenvedésen át vezet

Mielőtt azt gondolnád, hogy ez ítélkezés, fontos jeleznem, hogy ez csak egy olyan helyzet leírása, amely teljesen magától értetődő. A megbetegedés és a gyógyulás egyazon minőség két aspektusa. Szenvedőnek igazán segíteni az tud, aki maga is szenved vagy szenvedett már.

A gyógyulás veszélyes elemei

A magas lóról beszélő „gyógyító” azért veszélyes, mert saját betegségével, tökéletlenségével nem mer szembenézni.

Valójában őt istenítő páciensei jelentik számára a biztonságnak hitt kapaszkodót. Éppen olyan erővel függ a betegektől, ahogy ők függnek tőle. A tökéletlen mivoltát felismerő és elfogadó terapeuta a terápiában maga is gyógyul, a gyógyuló beteg ezáltal maga is gyógyít. Egyetlen, ám persze jelentős különbség, hogy a terapeuta mindezt professzionálisan, rengeteg ismeret és technika birtokában hivatásszerűen végzi.

A gyógyító folyamatosan Isten keresésére kényszerül, mert a gyógyulni vágyó Istent keresi benne. Mivel a tökéletesség emberi formában nem elérhető, a terapeuta folyamatosan a teljesség felé kénytelen haladni.

Önismeret egy életen át

A páciens feladhatja az önismereti munkát, de a segítő soha.

A gyógyító azért született ebbe a testbe, hogy meggyógyuljon. Ez minden gyógyító fő feladata, és ebben segíti őt minden hozzá forduló beteg. Amíg a gyógyító ezt nem ismeri föl, szenvedni fog, mint mindenki, aki saját feladatát meg nem érti.

Dr. Hoffmann Gergely ‘A Végtelen Egyszerű’ c. könyve alapján

Hogyan függ össze a testi betegség a Tudatossággal, a sorsfeladatokkal, a pszichénk folyamataival és emberi kapcsolatainkkal?
Mindezt megtanulhatod itt.