Szimbólumtan 4 napos programcsomag

IDŐPONT: 2018. július 28-29. és szeptember 22-23.

A programcsomagot az alábbi, önmagukban is látogatható programok alkotják:
Életre kelt Istennők szeminárium (1 nap)
Életre kelt Istenek szeminárium (1 nap)
Álmok és szimbólumok műhely (2 nap)

Kedvezményes csomag-díj: 49.000 Ft helyett  40.000 Ft a teljes, 4 napos programra!

A TÉT® Alapképzésen és TÉT® Mesterképzésen tanuló vagy beiratkozott hallgatóink számára a 4 nap csomagdíja 49.000 Ft helyett 36.000 Ft egy összegű fizetés esetén.

Carl Gustav Jungról:

"A sokasodó álomképek tanulmányozásakor Jung a személyes elemek mellett egyre több közös mintát észlelt. Hamarosan felismerte, hogy a tudattalan személyes rétegeiben olyan elemek is vannak, mint az anima (a férfi tudattalan személyes női képe) és az animus (a nő tudattalan személyes férfi képe). Ezek bár személyesek, de közös alapmintázatból származnak.

Más képek pedig egyáltalán nem személyesek. Mintázatuk közös, nem az egyénre, hanem az emberiség egészére jellemzőek, és tartalmazzák az évezredeken átívelő emberi kultúra tudattalan lenyomatát. 

Ami még meglepőbb, hogy ezek az ősképek (archetípusok) nem álló, hanem dinamikus, mozgó, nagy energiájú mintázatok.

Így bontakozott ki szeme előtt a kollektív tudattalan képe, amely hatalmas lépés volt annak (újra)felismerésében, hogy nem csak testünk atomjai állnak fizikai kapcsolatban az Univerzum eredetével. Pszichénk legmélyén is közös, ősi mintázatok táncolnak az éjszaka sötétjében."


(Részlet Dr. Hoffmann Gergely: Pont az Élet - A Teljes ember könyve című könyvéből.)

Jung gondolatai:

Ha ismernénk árnyékszemélyiségünket – vagyis saját természetünk sötét oldalát –, minden morális és szellemi fertőzéssel szemben védetté válhatnánk.

Életem a tudattalan önmegvalósításának története.

Soha nem tudtam megmaradni amellett, amit egyszer már elértem. Sietnem kellett tovább, hogy utolérjem látomásomat.

Mindig olyannak éreztem az életet, mint egy növényt, amely a gyökértörzséből él. Tulajdonképpeni élete láthatatlan, a rizóma mélyén rejlik. Mindaz, ami a talaj fölött van, csak egy nyáron át tart.

Az az ember, aki nem járta meg szenvedélyeinek poklát, nem is küzdötte le őket soha. Ott vannak a szomszédjában és még észbe sem kapott, máris felcsaphat egy láng.

Velünk született akaratunk szigorú határok közé szorít és ezért létünkkel és gondolkodásunkkal együtt ehhez a mi világunkhoz köt bennünket.

Minél nagyobb teret nyer a kritikus ész, annál inkább elszegényedik az élet, ám minél többet vagyunk képesek tudatosítani a tudattalanból, a mítoszból, annál több életet integrálunk.